มาตรฐาน IP คืออะไร?

มาตรฐาน IP หรือชื่อเต็ม ๆ ของมันก็คือ International Protection Standard โดยมันเป็นมาตรฐานในการป้องกันน้ำและฝุ่นของเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

อ่านต่อ →

Proximity Sensor คืออะไร?

Proximity Sensor คือ เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง ทำให้ชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิดรอยหรือเกิดการชำรุดเสียหาย

อ่านต่อ →

Pressure Transducer คืออะไร?

Pressure Transducer เป็นทรานสดิวเซอร์ชนิดพาสซีฟ ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรม

อ่านต่อ →

มาตรฐาน IEEE คืออะไร?

IEEE หรือ Institute of Electrical and Electronics Engineers คือ มาตรฐานในการกำหนดการสื่อสารข้อมูลของระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wireless LAN

อ่านต่อ →

Industrial Internet of Things คืออะไร?

Industrial Internet of Things หรือ IIoT คือ เทคโนโลยีที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรกับอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ติดตามผล วิเคราะห์ และแสดงผลของข้อมูลเชิงลึก

อ่านต่อ →

Linear Transducer คืออะไร?

Linear Transducer เป็นเครื่องมือวัดที่มีหลักการในการทำงานโดยการนำคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กมาใช้ในการทำงาน

อ่านต่อ →

Tachometer คืออะไร?

Tachometer เป็นเครื่องมือวัดที่สร้างมาเพื่อใช้วัดอัตราความเร็วในการหมุนรอบของเครื่องจักรหรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรหรือวัตถุนั้น ๆ

อ่านต่อ →

ท่อหด คืออะไร?

ท่อหด เป็นท่อที่ใช้สำหรับเป็นปลอกฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า หรือ ส่วนที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมันทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

อ่านต่อ →

Cable Gland คืออะไร?

Cable Gland (เคเบิ้ลแกลนด์) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการยึดรัดสายไฟ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล่องพักสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ IMC ตู้ควบคุมไฟฟ้า

อ่านต่อ →

จำนวน Pole ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ บอกอะไร?

จำนวน Pole ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ คือ สิ่งที่บอกว่าเบรกเกอร์ของเรานั้นใช้ในระบบแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ซึ่งจำนวนของ Pole นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท

อ่านต่อ →