พลังงานขยะ คืออะไร?

พลังงานขยะ คือ การแปรรูปขยะให้กลายเป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

อ่านต่อ →

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำระบบไฮบริด คืออะไร?

เป็นการผลิตไฟฟ้าในระบบไฮบริด ซึ่งเป็นการผลิตโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ

อ่านต่อ →

การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบ Blockchain

จะทำได้ก็ต่อเมื่อปริมาณของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในแต่ละอาคารนั้นมีความแตกต่างกัน

อ่านต่อ →

มาตรฐานแสงสว่างในที่ทำงาน มีอะไรบ้าง?

การกำหนดเกี่ยวกับแสงสว่างภายนอกและภายในอาคาร รวมไปถึงแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านต่อ →

มาตรฐาน วสท. คืออะไร?

มาตรฐาน วสท. คือ มาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดทำตำรา คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ

อ่านต่อ →

มอเตอร์กันระเบิด คืออะไร?

เป็นมอเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดที่หนาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถทนทานต่อการติดไฟจากภายในได้

อ่านต่อ →

ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เป็นการตรวจสอบว่าระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจุดใดมีการเสื่อมสภาพ เพื่อที่จะได้รีบทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ →

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง มีกี่ประเภท?

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทหลัก ๆ

อ่านต่อ →

มาตรฐานปลั๊กพ่วง มีอะไรบ้างนะ?

มาตรฐานของปลั๊กพ่วง คือ มอก.2432-2555 ที่ครอบคลุมตั้งแต่ปลั๊กพ่วงแบบหยิบยกได้ รวมไปถึงชุดสายพ่วง

อ่านต่อ →

มาตรฐานการติดตั้งไฟฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง?

มาตรฐานของไฟฉุกเฉินนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 7 ข้อ

อ่านต่อ →