รับสมัครงาน


รับสมัครผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม และ ฝ่ายสำนักงาน

ช่างไฟฟ้า และ ผช.ช่างไฟฟ้า 20 ตำแหน่ง
>>>>รายละเอียดการรับ>>

ความต้องการพนักงานตามฝ่ายงาน

ธุรการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
ธุรการฝ่ายขาย 1-2 ตำแหน่ง
การตลาด 1 ตำแหน่ง
ธุรการบัญชี 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง
วิศวกรฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
ฝ่ายไอที 2 ตำแหน่ง
นิติกร 1 ตำแหน่ง


นักศึกษา ประจำฝ่ายงานต่างๆ 1-4 คน ค่าตอบแทน สวัสดิการ เป็นไปตามโครงสร้าง
หรือ ตามตกลง แล้วแต่ตำแหน่งงาน

สมัครได้ทุกวัน ที่ บริษัทเออีซีเอ็นจิเนียริงจำกัด

โทร.095-114-3827

รับสมัครช่างไฟฟ้า | รับสมัครช่างไฟฟ้าปวส | หางานไฟฟ้าปวส
| หางานช่างไฟฟ้า | หางานช่างไฟฟ้าปวส | ช่างไฟฟ้าไม่จำกัดวุฒิ