ประวัติ ความเป็นมา

             แรกเริ่มเดิมที บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อมาขายไปเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามาในช่วงปีแรก(2556) และ ริเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในช่วงปีที่สอง โดยเริ่มประเดิมงานแรกๆ จากงานโซลาร์รูฟตามโครงการรัฐ(2558) แต่เนื่องด้วยปัญหาความผันผวนทางการเมือง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจนต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงเริ่มผันตัวเข้ามาสู่งานออกแบบ และ รับเหมางานระบบไฟฟ้า(2559) อย่างเต็มตัว.. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้ละวางงานทางด้านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด หากแต่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ ์ การเมือง เศรษฐกิจ


             ปัจจุบัน บริษัท เออีซีฯ เป็นบริษัทที่มีความชำนาญ ในการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน รวมไปถึง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่ากำลัง Peak hours และ งาน maintenance ซ่อมบำรุง ต่างๆ ในด้านไฟฟ้ากำลัง


               โดยมีโครงสร้างกำลังช่าง 5-10 ทีม กำลังช่าง 10-20นาย และ
พนักงานซัพพอร์ท ออฟฟิส 10-15คน สามารถสนับสนุนเคสงานเร่งด่วน 5-7 เคส ในเวลาทำงานปกติ


              ทางบริษัทมีความยินดียิ่ง ที่ได้รับใช้ลูกค้าทุกท่าน และ ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเสมอมาบริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด

solar-rooftop team of AEC
ทีมงานช่างไฟดอทคอม ยุคเริ่มต้นรับเหมาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการรัฐ 2558
AEC-2562

หน่วยงาน บริษัท AEC