มาตรการ โควิด covid-19

เนื่องด้วย มีการระบาดของไวรัส โคโรน่า COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และ ทั่วโลก .. ทางบริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด จึงมีมาตรการ ควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด เด็ดขาด รวดเร็ว เพื่อความมั่นใจในการให้บริการ และ การรับบริการของลูกค้า..

มาตรการฉีดวัคซีน
ทางบริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีน และ เชิญชวนให้พนักงานฉีดวัคซีนทุกคน

มาตรการตรวจหาในช่วงระบาด
มีการตรวจ เรปิดเทส ทุกรอบ 7วัน หรือ 1สัปดาห์ โดย การทดสอบ
antigent test / antibody test ตามความเหมาะสม


มีการตรวจวัด การระบายอากาศในสำนักงาน ให้อยู่ในค่ากำหนด ที่ 800ppm
หรือ ให้มีค่า การระบายอากาศ ตั้งแต่ 5ACH ขึ้นไป เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ

มาตรการในออฟฟิส
1.มีการจัดแบ่งส่วนของพนักงานออฟฟิส และ ช่าง อย่างชัดเจน ..เขตพื้นที่ทำงานออฟฟิส และ นอกเขตพื้นที่ทำงานออฟฟิส ..การแยกโซน ส่วนงาน ไม่กระจุกตัว และ ต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตรขึ้นไป
2.พนักงานช่าง จะอยู่โดยรอบออฟฟิส ไม่สามารถเข้าไปในออฟฟิส หากไม่มีความจำเป็น
3.เมื่อพนักงานช่างเข้ามารับอะไหล่ หรือ อุปกรณ์งานช่าง มีการจำกัดโซนให้เข้าถึงเฉพาะ


4.ออฟฟิสมีพนักงานแม่บ้าน เช็ดจุดสัมผัส ทุกวัน 3 เวลา


5.ออฟฟิสทำความสะอาดพื้น และ ห้องน้ำ ทุกวัน 2 เวลา


6.มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบ


7.จานชามช้อนส้อมแก้วน้ำ มีการแยกใช้ส่วนบุคคล และ วัสดุเป็นโลหะ ทำความสะอาดง่าย มีสภาพประจุ ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อ


8.มีการคัดกรองคน และ วัดไข้ ..ให้พักงาน เพื่อดูอาการ


9.มีการเสริมภูมิ โดยรับประทาน ฟ้าทะลายโจร 500mg วิตามินซี 500mg เช้าเย็น


10.ห้ามพนักงาน สังสรรค์ หรือ เข้าสังคม


11.มีการติดอ่างล้างมือโดยรอบสำนักงานเพื่อความสะดวกในการล้างมือ

มาตรการนอกออฟฟิส
1.พนักงาน แต่ละส่วนในแต่ละหอพัก มีการแยกกลุ่ม เป็น 3 ส่วน เพื่อกระจายความเสี่ยง รวมทั้งการแยกโซนแยกส่วน เพื่อป้องกัน
2.พนักงานช่าง ออฟฟิส สวมใส่หน้ากากอนามัย และ อยู่ห่างกัน ราว 2 เมตร


3.พนักงานออฟฟิสบางคน ถูกแยกตัว ให้ทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง


4.พนักงานที่ใช้รถสาธารณะ ทางบริษัท ให้ย้ายที่พักให้เข้ามาใกล้บริษัทฯ หรือ สนับสนุนให้พนักงานใช้ยานพาหนะส่วนตัว เช่น มอเตอร์ไซต์ รถยนต์ จักรยาน ในการเดินทางมาออฟฟิสเพื่อลดความเสี่ยง


5.พนักงานช่าง มีการใส่ถุงมือ และ หน้ากาก ระหว่างปฎิบัติงาน


6.เมื่อใช้รถยนต์บริษัท มีการฉีดล้าง เช็ด ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครั้งเมื่อขึ้นลง

7.พนักงานช่าง เช็ดเครื่องมือ อุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

**สำหรับ น้ำยา สเปรย์ เจลแอลกอฮอร์ หน้ากาก บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ ..กรณีที่มีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการโควิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อมลงโทษพนักงาน อย่างเด็ดขาด โดยไม่จำเป็นต้องลงโทษแบบเป็นลำดับขั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น