ขอมิเตอร์ไฟฟ้า

ช่างไฟดอทคอม รับขอมิเตอร์การไฟฟ้า

แผงรวมมิเตอร์ไฟ

งานขอไฟเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่ม ..ช่างไฟดอทคอม พร้อมทีมงาน ช่างไฟฟ้า วิศวกร ยินดีใช้คำปรึกษา

รับเดินเรื่อง ออกแบบ รับรองแบบ หรือ เดินเรื่องเพื่อขอเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
งานออกแบบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท.
ทีมช่างไฟ ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน บริการ

ตู้เมนไฟ

ช่างไฟดอทคอม รับงานระบบไฟฟ้าบ้าน ไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าโรงงาน
ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ยินดีให้บริการ

งานโปรเจ็ค รับงานได้ทุกจังหวัด

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ตรวจสอบระบบโซลาร์รูฟ
งานเปลี่ยนสาย ดึงเมน เพื่องานขอหม้อไฟฟ้า | มิเตอร์ไฟฟ้า | ปีนเสาไฟ
single line diagram Solarcell rooftop

รับเดินเรื่องขอมิเตอร์ไฟฟ้า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ขอวงจรที่สอง ขอขนานระบบ โซล่าเซลล์ขอขนานระบบ

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

อัตราค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
ขอไฟเพิ่ม ขอหม้อไฟฟ้า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่ม
(ในอดีต)

ค่าธรรมเนียมของ MEA การไฟฟ้านครหลวง
ขอไฟเพิ่ม ขอหม้อไฟฟ้า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่ม
(ปัจจุบัน)

1 เครื่องวัด 5(15) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมรวมประมาณ 1,000 บาท

2 เครื่องวัด 15(45) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 2,700 บาท

3 เครื่องวัด 30(100) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 4,700 บาท

4 เครื่องวัด 50(150) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 8,700 บาท

5 เครื่องวัด 15(45) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 6,700 บาท

6 เครื่องวัด 30(100) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 13,500 บาท

7 เครื่องวัด 50(150) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 25,000 บาท

8 เครื่องวัด 200 แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 50,500 บาท

9 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 400 แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 98,500 บาท

เรื่องไฟ ไว้ใจ เรา.. ช่างไฟดอทคอม

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi