ดึงสายเมน

รับดึงสายเมน เข้าตัวบ้าน อาคาร โรงงาน
จับยึดแร็ค วางสายเมนไฟฟ้า ลูกถ้วย ลูกหนู
วางท่อ สายไฟเมน ร้อยท่อ ร้อยสาย จับยึด
วางแลดเดอร์ วางเทรย์ ไวร์เวย์ เดินสายเมนฟีดเดอร์
จับยึด วางบัสดัก เข้าตู้ เข้าสาย สายไฟเมน
เดินสายเมนเข้าตู้ เดินรางไวร์เวย์
ดึงสายเมน เข้าราง เข้าท่อ
เดินสายเมน เปลี่ยนสายเมน เช็คสายเมน

สายไฟเมน

สายเมน ฝังดิน

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

เดินสายเมน
สายเมน

สายเมน

สายเมน สายไฟเมน หมายถึงสายไฟที่มีไฟอยู่ตลอดเวลา เป็นสายจากเครื่องวัดการไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์ตัดตอน จึงเป็นสายที่มีไฟอยู่ตลอด ..อนึ่งสายเมนมักสับสนกันกับสายป้อน ในลักษณะสายจ่ายโหลดตามช่างเรียกกัน แต่ก็ควรทำความเข้าใจลักษณะของสายเมนว่าเป็นลักษณะนี้ ส่วนสายป้อนจะหมายถึงสายจ่ายวงจรย่อยออกไป มีอุปกรณ์ตัดตอน

ขั้นตอนการทำงานดึงสายเมน แบบลอยอากาศ
1 ทำการออฟเมนเบรกเกอร์ เพื่อปิดโหลดทั้งหมดของอาคาร
2 ปลดสายจากมิเตอร์จ่ายการไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าสายเมนถูกตัดไฟแล้ว
3 ช่างจะปีนตีนผี หรือ ปีนบันได เพื่อขึ้นไปปลดสายเมนเดิมออก แล้วพร้อมที่จะดึงสายเมนใหม่
4 ตรวจสอบสภาพแร็คยึดสาย ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมยึด รวมทั้งอาจจะเปลี่ยนลูกถ้วยใหม่
5 ทำการดึงสายเมน จากเสาไฟฟ้า ถึงตัวอาคาร ช่างจะทำงาน 2คน เพื่อให้จังหวะในการดึงสาย
6 เมื่อดึงสายแล้ว จะพันด้วยลวดอลูมิเนียม หรือ ดึงงด้วยเหล็กเกลียว Pre-form
7 ช่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะใช้รอก หรือ รอกกำมะลอ ดึงสายให้ตึงพอควร
8 ส่วนในบ้าน หรือ ในอาคาร ก็จะเดินสายเมน มาเข้าที่ตู้ไฟเดิม แทนที่สายเก่า
9 จั๊มสายเข้าตู้ไฟ หรือ ย้ำหางปลาเข้าตู้ไฟหลัก
10 ตรวจสอบตู้ไฟ ก่อน จั๊มสายที่มิเตอร์
11 ทำการจั๊มสายที่มิเตอร์ไฟฟ้า
12 เช็คไฟเข้าหัวตู้ไฟหลัก เมื่อทุกอย่างพร้อมทำการออนเมนเบรกเกอร์ และ ลูกย่อยตามลำดับ

ช่างไฟดอทคอม รับงานเดินสายเมน ดึงสายเมน ขอไฟใหม่ ขอมิเตอร์
ขอมิเตอร์ชั่วคราว ออกแบบ วางแผน ขออนุญาต ครบวงจร

tel-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi