การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเริ่มขึ้นจากจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก เพราะการเชื่อมต่อในแต่ละวงจร ก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน

อ่านต่อ →

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนอื่นนั้น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) จะมีความหมายว่า การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของวงจร

อ่านต่อ →