วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนอื่นนั้น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) จะมีความหมายว่า การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของวงจร เพื่อที่จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า และภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีส่วนประกอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. ตัวต้านทาน (Resistor) จะมีคุณสมบัติเพื่อการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า มักจะถูกแบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
 • ตัวต้านทานคงที่ Fixed Value Resistor เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานของการไหลของกระแสไฟฟ้าคงที่
 • ตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ Variable Value Resistor เป็นตัวต้านทานที่เมื่อหมุนแกนของตัวต้านทาน แล้วค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไป ส่วนมากมักใช้กับการควบคุมค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเพิ่มและลดเสียงโทรทัศน์ หรือเครื่องเสียง เป็นต้น
 • ตัวต้านทานไวแสง หรือ LDR (Light Dependent Resistor) เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ โดยค่าความต้านทาน ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบ
 • ตัวต้านทานไวความร้อน (Thermistor) เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ
 1. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สะสมประจุไฟฟ้า หรือ คายประจุไฟฟ้าให้กับวงจร หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ โดยสามารถแบ่งตามฉนวนของประจุได้ 3 แบบ คือ
 • ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก (Ceramic Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้เซรามิกกั้นระหว่างแผ่นตัวนำไฟฟ้า
 • ตัวเก็บประจุชนิดน้ำยา (Electrolyte Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์กั้น และมีฉนวนบาง ๆ ของสารประกอบออกไซด์ เกาะอยู่บนแผ่นอลูมิเนียมบาง ๆ
 • ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร์ (Mylar Capacitor) มีความทนทานสูง ทนต่อน้ำและความชื้น และค่าความจุไม่เปลี่ยนค่าตามสภาพความชื้น
 1. ไดโอด (Diode) ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ
 • ไดโอดธรรมดา (Normal Diode) ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลทางเดียว
 • ไดโอดเปล่งแสง LED (Light Emitting Diode) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานแสง แสงที่ได้จะมีหลายสี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารกึ่งตัวนำที่ผลิต
 1. ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขา คือ ขาเบส (Base หรือ B), ขาอิมิตเตอร์ (Emitter หรือ E), ขาคอลเลคเตอร์ (Collector หรือ C) และจะถูกแบ่งตามสารกึ่งตัวนำได้ 2 แบบ คือ
 • ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP โดยจ่ายไฟเข้าที่ขาเบสให้มีความต่างศักย์ต่ำกว่าขาอิมิตเตอร ์
 • ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN โดยจ่ายไฟเข้าที่ขาเบสให้มีความต่างศักย์สูงกว่าขาอิมิตเตอร์
 1. ซิลิคอนชิป (Silicom Chip) เป็นแผงวงจรรวมที่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ มาใส่ไว้ด้วยกันในแผงวงจรขนาดเล็ก ถูกทำมาเพื่อลดขนาดของทรานซิสเตอร์ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากกว่าทรานซิสเตอร์ ในปัจจุบันมีใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งในการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเราควรเข้าใจส่วนประกอบแล้วการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและสามารถใช้งานได้อย่างตรงจุดให้ได้มากที่สุด

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น