การทำงานของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (solar cells) หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้ โดยใช้หลักการของการถอดอิเล็กตรอนจากวัสดุที่สามารถสร้างไฟฟ้าเมื่อได้รับแสงแดด กระบวนการทำงานของโซล่าเซลล์สามารถแบ่งได้เป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

อ่านต่อ →

หลักการทำงานของโซล่าเซลล์

ข้อมูลทั่วไป ประเภท ประโยชน์ และตัวอย่างการใช้งาน

อ่านต่อ →

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ให้คุณเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและขายไฟคืนรัฐได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ

ข้อมูลทั่วไป ข้อควรรู้ และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ →

โซล่าเซลล์ 10Kw ออนกริด คืออะไร?

ข้อมูลและรายละเอียดของโซล่าเซลล์ 10Kw ออนกริด และกำลังในการผลิตไฟฟ้าที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกนำไปใช้ในการติดตั้งใช้งาน

อ่านต่อ →

โซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริด คืออะไร?

ข้อมูลและรายละเอียดของระบบโซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริด สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ในปริมาณเท่าใด และแตกต่างจากรูปแบบโซล่าเซลล์อื่นๆ อย่างไร

อ่านต่อ →

ติดโซล่าเซลล์ อยากขายไฟคืน ทำยังไง?

แนะนำเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนที่ติดตั้งแผง Solar cell และเรื่องการผลิตไฟฟ้าเกินจากแผง Solar cell เพื่อต้องการขายคืนให้กับการไฟฟ้า

อ่านต่อ →

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้ง(Thin Film Solar Cells)

ข้อดีและข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์แบบโค้ง หรือ Solar cell แบบฟิล์มบาง ทั้งทางด้านประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย สำหรับให้ช่วยตัดสินใจในการเลือกไปใช้งาน

อ่านต่อ →

โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดีและข้อเสียของโพลีคริสตัลไลน์ แผงโซลล่าเซลล์ ที่มีขั้นตอนในการผลิตไม่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกนำไปใช้

อ่านต่อ →

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์(Monocrystalline Silicon Solar Cells)

รู้จักกับข้อดีและข้อเสียของการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ คุณภาพและความแตกต่างของราคา เพื่อจะได้ช่วยให้ตัดสินใจในการเลือกนำไปใช้ได้

อ่านต่อ →

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ที่มีในปัจจุบัน และข้อจำกัดทางด้านการใช้งานของแผง Solar cell ในแต่ละประเภทเพื่อที่จะเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ →