เดินท่อสายไฟ

รับเดินไฟร้อยท่อ เดินท่อสายไฟ ติดตั้งวงจรปลั๊ก วงจรสวิต แสงสว่าง เดินสายเมนร้อยท่อ โดยทีมงาน ช่างไฟฟ้า และ วิศวกรมืออาชีพ ช่างไฟดอทคอม ช่างไฟประสบการณ์กว่า 10ปี งานดีมีรับประกัน

แอดไลน์ ขอคำปรึกษา นัดหมายดูงาน วางงบประมาณ รับใบเสนอราคา
โทร.061-417-5732

การเดินไฟร้อยท่อนั้น มีการเดินในหลายๆ แบบ ทั้งแบบเดินไฟร้อยท่อเกาะผนัง การเดินท่อสายไฟฝังในกำแพง
การเดินจะมีการเดินใน ระบบท่อมิลลิเมตร กับ ระบบท่อนิ้ว(หุล) โดยทั่วไปหากเลือกวัสดุในระบบใดก็จะต้องเลือกวัสดุในระบบนั้นๆ โดยตลอดทั้งระบบ ไม่สามารถเลือกวัสดุต่างระบบกันได้ พูดง่ายๆ คือ ถ้าเลือกท่อมิลฯ ก็ต้องสั่งท่อระบบมิลฯ ขนาดนั้นๆ ทั้งแนว ..หากเลือกระบบหุลก็ต้องเลือกระบบหุลทั้งหมด ..แต่ในระบบการคำนวณก็สามารถเทียบส่วนแปลงหน่วยกันได้ โดย 1นิ้ว เท่ากับ 8หุล เท่ากับ 25มิลฯ ดังนั้น (25/8) = 1หุล (ในการคำนวณจริงใช้ค่าเทียบเคียง)

การเดินท่อสายไฟนั้นโดยทั่วไป มีขั้นตอนดังนี้

1 เลือกท่อ และ อุปกรณ์ตามระบบ เช่น ระบบ 20มิลฯ ก็ต้องเลือกท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20มิลฯ เลือกข้อต่อ 20มิลฯ เลือกคอนเน็คเตอร์ 20มิลฯ เลือกตัวจับยึด(ก้ามปู) 20มิลฯ จึงสามารถเข้ากันได้ทั้งระบบ
2 ทำการวางแนวโดย อุปกรณ์ตีเส้น / เลเซอร์ หรือ การวางแนวจากการวัดเทียบระนาบ
หรือ แนวใดๆ หรือ การวางระดับน้ำ
3 เลือกระยะเจาะสว่านตามแนวท่อ โดยทั่วไปจะเลือกที่ระยะ 1เมตร(บวก-ลบ) เนื่องจากในระบบการคำนวณที่อัตราต่อเมตร จะเป็นค่าคงที่ที่คำนวณได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นในงานซัพพอร์ท หรือ ในงานประมาณแบบ ถอดแบบ ..แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับตามมาตรฐานแต่อย่างใด
4 เมื่อเจาะแล้ว ก็ทำการล็อคก้ามปูเข้าโดยสกรูให้แน่น โดยมีพุกเป็นตัวเติมเต็มช่องรับน้ำหนักร่วมกัน
5 หากมีกล่องพักสาย ก็ให้วางกล่องไปตามระยะที่ต้องการ แล้วจับยึดพุกไว้เป็นแนวต้นปลาย ของการเดินท่อสายไฟ
6 เมื่อวางแนวท่อ จับยึดอุปกรณ์ต่างๆ ไว้พร้อม ก็ตัดท่อลงยึดไปตามแนว ..หากระยะไม่พอสามารถตัดต่อโดยใช้ข้อต่อตรงในระบบนั้นๆ ต่อเข้าไปได้โดยไม่ต้องทากาว เนื่องจากระบบการเดินไฟร้อยท่อนั้นไม่ต้องคำนึงถึงแรงดันใดๆ ภายในท่อ
7 สุดท้าย ทำการร้อยสายเข้าไปตามต้น-ปลาย ที่กำหนดไว้ ..โดยมีลวดนำ หรือ ฟิตเทป เป็นตัวช่วย กรณีมีความยากในการร้อย หรือ ใช้วัสดุหล่อลื่นที่ไม่นำไฟช่วยในการเดินไฟร้อยท่อ

แอดไลน์ ขอคำปรึกษา นัดหมายดูงาน วางงบประมาณ รับใบเสนอราคา
โทร.061-417-5732


งานเล็กงานใหญ่ เดินท่อร้อยสาย ออกแบบ ดูงาน ประมาณราคา รับจบทุกงาน ช่างไฟดอทคอม