ขอมิเตอร์

รับขอมิเตอร์การไฟฟ้า เปลี่ยนตู้ไฟ ดึงสายเมน เดินกราวน์ ตามมาตรฐาน วสท. เพื่อขอมิเตอร์ไฟฟ้า บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน รับติดตั้งออกแบบทั้งระบบ โดยทีมงานชำนาญการ ช่างไฟดอทคอมประเวศ

add line : @changfi
tel : 096-647-9535

ขอหม้อไฟฟ้า

งานขอมิเตอร์ ขอมิเตอร์ไฟใหม่ ขอมิเตอร์ชั่วคราว ขอหม้อไฟฟ้า งานเปลี่ยนสาย ดึงสายเมน ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมทั้งเดินกราวน์ รับออกแบบ ทำเรื่องขออนุญาตการไฟฟ้า วางระบบ ติดตั้งระบบ 3เฟส 1เฟส บ้าน อาคาร โรงงาน

โทร 096-647-9535