มาทำความรู้จัก“ระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ”กัน

ระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 220 V

ระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้กันทั่วไปจะมีสายไฟฟ้า 2 สาย นั่นก็คือ สาย L กับ สาย N ซึ่งสาย L จะเป็นเส้นที่มีไฟ และอันตราย ไม่สามารถจับต้องได้ ส่วนสาย N ตามปกติแล้ว จะต่อลงดินที่ต้นทางของแหล่งจ่ายไฟ ทำหน้าที่เป็นเหมือนสายป้องกันอันตราย โดยระบบไฟฟ้าเฟสนี้มีแรงดันระหว่างสายทั้งหมด 220 V ด้วยกัน 

  1. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้าที่มักจะนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี 2 ระบบด้วยกัน นั่นก็คือ ระบบไฟ 3 เฟส 380 V กับระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V โดยระบบไฟ 3 เฟส 380 V จะเป็นระบบที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ 3 เฟส ซึ่งทั่วไประบบนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด 3 เฟส ที่มีความสมดุล

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V เป็นระบบที่จ่ายแรงดัน 220 V ให้กับโหลดแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือน ซึ่งจะจ่ายแรงดัน 380 V ให้กับมอเตอร์ 3 เฟส และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดัน 380 V ระบบนี้มีแรงดันระหว่างสายไฟ L1, L2 รวมถึง L3 380 V ซึ่งมีแรงดันระหว่างสายไฟกับสายนิวทรัล 220 V

สำหรับศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับข้องกับไฟฟ้า มีดังนี้ 

  1. แรงดันไฟฟ้า มีลักษณะเป็น V ซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์ โดยมี 2 ชนิดด้วยกัน นั่นก็คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 
  1. กระแสไฟฟ้า มีลักษณะเป็นตัว I ซึ่งมีหน่วยเป็นแอมแปร์ มี 2 ชนิดด้วยกัน นั่นก็คือ กระแสไฟฟ้าตรง และ กระไฟฟ้าสลับความต้านทาน โดยมีสัญลักษณ์เป็น R หน่วยจะเป็นโอห์ม ที่ใช้ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า
  1. ความถี่ไฟฟ้า มีลักษณะ เป็น F ซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
  1. ความจุไฟฟ้า มีลักษณะเป็น C ซึ่งมีหน่วยเป็นฟารัด โดยเป็นส่วนที่รับพลังงานไฟฟ้ามาแล้ว เปลี่ยนเป็นลักษณะของสนามไฟฟ้า 
  1. ความเหนี่ยวนำ มีลักษณะเป็น L ซึ่งมีหน่วยเป็นเฮนรี่ 
  1. กำลังไฟ มีลักษณะเป็น P ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ โดยจะเป็นอัตราการไหลเวียนของพลังงานในวงจรไฟฟ้า มีลักษณะเป็น W หน่วยวัดจะเป็นจูล เป็นค่ากำลังไฟที่ถูกใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง

ผู้เขียน :  มนัสญา ถนอมการค้า

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น