องค์ประกอบของฟิวส์ มีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของฟิวส์ มีอะไรบ้าง?

ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่มีหน้าที่หลักก็คือ การตัดไฟฟ้าภายในสถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า โดยการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจร เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

ซึ่งฟิวส์นั้นสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท แต่หลัก ๆ จะมีด้วยกันอยู่ 5 ประเภท ได้แก่

  1. ฟิวส์เส้นลวด
  1. ฟิวส์กระเบื้อง
  1. ฟิวส์ก้ามปู
  1. ฟิวส์หลอดแก้ว
  1. ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

โดยทั่วไปแล้ว วัสดุที่นำมาใช้ในการทำฟิวส์ จะต้องเป็นวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ แต่มีการนำไฟฟ้าที่สูง เสื่อมสภาพจากสารออกซิเดชันได้น้อยที่สุด และราคาไม่แพง อย่างเช่น ดีบุก ตะกั่ว เงิน ทองแดง และสังกะสี ซึ่งในแต่ละวัสดุก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

  1. วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ได้แก่ ดีบุก และ ตะกั่ว
  1. วัสดุที่มีการนำไฟฟ้าสูง ได้แก่ เงิน และ ทองแดง
  1. เสื่อมสภาพจากสารออกซิเดชันได้น้อยที่สุด ได้แก่ เงิน
  2. ราคาไม่แพง ได้แก่ ตะกั่ว ดีบุก และทองแดง

จะเห็นได้ว่า วัสดุแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และไม่มีวัสดุไหนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามองค์ประกอบของหลักการสร้างฟิวส์ ดังนั้น เราควรเลือกใช้ฟิวส์ที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการและการใช้งานของเรามากที่สุด

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น