Dimmer Switch คือ

Dimmer Switch หรือเรียกอีกอย่างว่า สวิตซ์หรี่ไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับลดระดับความสว่างของหลอดไฟให้เป็นไปตามต้องการ เป็นที่นิยมใช้กันมากตามบ้านเรือน โรงแรม หรือห้องอาหารต่าง ๆ ซึ่ง Dimmer Switch นี้นอกเหนือประโยชน์จากการใช้งานที่สามารถปรับระดับตามความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการทำได้ เช่น ปรับค่าความสว่างให้น้อยลงเพื่อดูหนัง หรือปรับแสงสว่างให้เหมาะสมตอนอ่านหนังสือ ที่สำคัญคือช่วยประหยัดพลังงานได้ดีอีกด้วย 

ซึ่งหลักการทำงานของระบบ Dimmer Switch นั้น จะมีแป้นสำหรับหมุนเพื่อลดหรือเพิ่มกำลังไฟที่จะจ่ายเข้าสู่หลอดไฟ ทำให้แสงสว่างลดลงตามการปรับระดับ ซึ่งก็จะทำให้หลอดไฟกินไฟฟ้าได้น้อยลงตามไปด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ช่วยในการประหยัดพลังงานได้นั่นเอง อีกทั้งเมื่อใช้คู่กับหลอดไฟแบบ LED (Light Emitting Diode) ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น และ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าการใช้คู่กับหลอดไฟทั่วไป ๆ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะช่วยทั้งประหยัดพลังงาน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และยังช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวได้อีกด้วย

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ