สวิตช์ไฟแบบดึง คืออะไร ?

สวิตช์ไฟแบบดึง หรือ สวิตช์แบบกระตุก เป็นรูปแบบสวิตช์ที่สร้างระบบวงจรไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ โดยผ่านการดึงจากสายอักขระ สายเชือก หรือสายโซ่ เป็นระบบที่ปลอดภัยในการต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ และเหมาะกับบริเวณที่ไม่ต้องการเดินสายไฟ เช่น พื้นที่เปียก ในปัจจุบันการเลือกใช้ไฟแบบดึงนั้นทำให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ภายในสำนักงานมักจะเลือกการติดตั้งแบบเดิมเป็นสวิตช์ไฟเปิด – ปิดเป็นกลุ่ม อาจจะแบ่งตามใช้พื้นที่ ทำให้เมื่อเวลาที่ต้องการใช้ไฟจะสว่างขึ้นมาทั้งพื้นที่ ทั้ง ๆ ที่ความต้องการใช้อาจไม่ได้มากขนาดนั้น แต่เมื่อมีเปลี่ยนการใช้งานมาเป็นสวิตช์ไฟแบบดึงจะสามารถช่วยให้กำหนดการใช้ไฟตามที่จำเป็นได้ จึงทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไปได้อย่างมาก

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ