บัสบาร์ (Busbar) คืออะไร

บัสบาร์ (Busbar) คือ ตัวนำไฟฟ้า วัสดุที่ใช้จะเป็นโลหะทำมาจากทองแดงหรืออะลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่นิยมส่วนใหญ่เป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่ายและยังช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีในเรื่องของการระบายความร้อน โดยทั่วไปการทำงานของบัสบาร์จะมีวงจรไฟฟ้าจ่ายเข้าจำนวนน้อยและมีวงจรไฟฟ้าจ่ายออกจำนวนมาก ดังนั้นสถานีไฟฟ้าหรือแผงสวิตซ์จ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ( Electromagnetic Force ) ขึ้นอย่างมหาศาล  บัสบาร์จึงจะต้องสามารถทนต่อแรงเหล่านี้ได้ ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ผลิตต้องมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสม โดยพิจารณาเบื้องต้นจากคุณสมบัติ ดังนี้

  1. ความแข็งแรงทางกลสูงในด้านแรงดึง แรงอัดและแรงฉีก
  2. มีความต้านทานต่ำ
  3. ความต้านทานต่อ Fatigue Failure สูง
  4. ความต้านทานของ Surface Film ต่ำ
  5. ความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง
  6. การตัดต่อหรือดัด ทำได้สะดวก