พลังงานลม จากกังหันลม

กังหันลงเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชั้นดี ไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการหาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการติดตั้งกังหัน แต่ในประเทศไทยเรานั้นไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะภูมิอากาศไม่เหมาะสมมากนัก และเราจะพาไปดูกังหันลม 4 กลุ่มใหญ่ดังนี้

  1. กังหันลมชนิดหันหลังให้ลม (DOWNWIND TURBINE)

          กังหันประเภทนี้เป็นกังหันลมที่โรเตอร์นั้นหันหลังให้กับลมในขณะทำงาน และสามารถหาทิศทางลมโดยหันหลังให้ลม ไม่จำเป้นต้องใช้มอเตอร์ควบคุมทิศทาง ข้อดีคือ ลดอันตรายจากใบพัดบิ่นเนื่องจากลมแรง และมีราคาถูก แต่มีข้อเสีย ลมเมื่อใบพัดหมุนมาอยู่ในแนวเดียวกันกับเสาทำให้แรงที่เกิดลดลง ส่งผลให้เกิดการกระเพื่อมของแรงบิด ความถี่ของการกระเพื่อมมีค่าเป็นสามเท่าของความเร็วรอบ

รูปจาก https://energynext.co.th/

  1. กังหันลมชนิดหันหน้าเข้าสู่ลม (UPWIND TURBINE)

          กังหันประเภทนี้ จะหันหน้าเข้าหาลมในขณะที่ทำงาน มีมอเตอร์ในการหาทิศทางลมและมีใบพัดอยู่ด้านหน้าของห้องเครื่อง ชนิดนี้สามรถผลิตกระแสไฟได้มาก ข้อเสีย คือ ตำแหน่งของโรเตอร์ที่ติดอยู่กับห้องเครื่องกังหันลม จะต้องห่างพอที่จะไม่ให้ใบกังหันพัดหมุนมาตีกับเสากังหันลมส่วนตรงโครงสร้าง

รูปจาก https://th.wikipedia.org/wiki

  1. กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวนอน (HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE (HAWT))

        กังหันชนิดนี้จะมีใบพัดเข้าหาลมขณะทำงาน และมีใบพัดอยู่หน้าห้องเครื่อง มีเครื่องอยู่ด้านบน สามรถทำงานได้ 2 แบบ คือ โดยหันหน้าให้ลมและหันหลังให้ลม การหมุนคอใบพัดทำให้เข้าหาลมโดยใช้หางเสือ มีเซนเซอร์จับทิศทางลมอัตโนมัติ เพื่อให้กังหัน หันหน้าเข้าหาลม และมีระบบที่เพิ่มความเร็วเพลาให้หมุนเร็วขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปจาก https://energynext.co.th/

  1. กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้ง (VERTICAL AXIS WIND TURBINE)

          กังหันลมชนิดนี้จะมีรูปทรงแปลกตา อาจจะไม่เคยเห็นในไทย มีเพลาแกนหมุนใบพัดตั้งฉากกับพื้นราบ หรือตั้งฉากมีทิศทางการเคลื่อนที่มีหลายแบบ ข้อดีกังหันนี้ สามารถรับลมได้หลายรูปแบบ มีประโยชน์มากเวลามีทิศทางลมแปรปวน และเครื่องหรือระบบต่างๆจะอยู่ใกล้กับพื้นดิน บังรุงรักษาง่ายทำงานเงียบ เหมาะกับติดตั้งในชุมชน ข้อเสีย ผลิตไฟฟ้าได้น้อยเนื่องจากอยู่ติดกับพื้นดิน  ทำให้ลมพัดไม่ดี

รูปจาก http://www.manager.co.th/