Flashover คืออะไร?

Flashover คือ ลักษณะของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนทำให้เกิดไฟวาบขึ้นกับอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า หรือ ผิวฉนวน จนทำให้เกิดความร้อน นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ภายในครัวเรือน และอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น จนเกิดเป็นภัยร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ แน่นอนว่าระบบไฟฟ้าหากเกิดการลัดวงจรอาจทำให้เกิดการช็อต จนทำให้เกิดการสะสมอุณหภูมิความร้อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดเพลิงไหม้ได้ในที่สุด 

Flashover คือ การเกิด Flashover และผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า จะสามารถยกตัวอย่างได้เช่น เมื่อเกิดไฟวาบขึ้นที่ผิวฉนวน หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจทำส่งไฟฟ้าสู่ครัวเรือนเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว และความร้อนที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจมีการแผ่รังสีความร้อนไปสู่ภาชนะอื่น ๆ หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง จนเมื่อความร้อนถูกแผ่ไปจนทั่วและเกิดการคายไอ จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างมหาศาลที่เกิดจากการลุกติดไฟขึ้นพร้อมกัน

การคายไอของเหตุการณ์ Flashover คืออะไร หากเกิดกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือภายในครัวเรือน ไอระเหยที่เกิดจากการลุกไหม้ของเปลวเพลิง อาจจะถูกส่งต่อไปตามท่อระบายอากาศภายในห้อง เข้าสู่ห้องถัดไปจนเกิดเป็นความร้อนสะสม เมื่อเกิดความร้อนสะสมจนถึงอุณหภูมิที่สามารถจุดติดไฟได้ จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ระดับรุนแรงขึ้นได้ โดยปกติการเกิด Flashover จะมีการกระจุกตัวของอุณหภูมิความร้อนบนที่สูง หรือ บนเพดาน

ผู้เขียน :  ขวัญหทัย ลิ้มประเสริฐ

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น