มาตรฐาน วสท. คืออะไร?

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษคือ The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT Standard) เป็นสถาบันทางวิชาชีพวิศวกรรม ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 2 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาขาวิศวกรรม ได้แก่ “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” และ “สมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการและดูแลวงการวิศวกรรมภายในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับวิศวกรรมในระดับสากลด้วย 

โดยจุดประสงค์ที่สถาบันจัดตั้งมาตรฐาน วสท. ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทำตำรา คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคล วงการวิศวกรรม และรวมไปถึงสาธารณะชน 

ซึ่งมาตรฐานที่ วสท. ได้จัดทำขึ้นนั้นก็มีอยู่มากมายหลากหลายประเภท โดยนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่เราได้หยิบยกมานำเสนอเท่านั้น

 • มาตรฐานระบบลิฟต์
 • มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • มาตรฐานปฏิบัติ ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานปฏิบัติ ไม่ใช่คุณสมบัติ หรือมาตรฐานของสินค้า
 • มาตรฐานปฏิบัติ เป็นแนวทางสำหรับงานวิศวกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
 • มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
 • มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
 • มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 • มาตรฐานปฏิบัติ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในการนำไปใช้อย่างถูกวิธี
 • มาตรฐานปฏิบัติ ส่งเสริมให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย
 • มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • มาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที
 • มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
 • มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (2019) ปรับปรุงจากฉบับ ปี 2545
 • มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (พ.ศ. 2557)

โดย วสท. นั้นได้จัดทำมาตรฐานปฏิบัติออกมาในรูปแบบของหนังสือ ที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2515 โดยในปัจจุบัน ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม หรือ สาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ สามารถไปหาซื้อหนังสือมาตรฐาน วสท. ในรูปแบบของ e-book ได้ที่เว็บไซต์ https://eitstandard.com/

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ