แบบไหนคือหลอดไฟเสียกันนะ?

หลอดไฟ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับเรามาก เนื่องจากหลอดไฟนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างกับเรา ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจะทำให้หลอดไฟนั้นเริ่มมีอาการที่ผิดปกติขึ้นมาจากการเสื่อมสภาพได้

โดยวิธีการในการสังเกตว่า หลอดไฟภายในบ้านของเราเสียนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

  1. แสงในหลอดไฟมีการสั่นหรือการกระพริบตลอดเวลา

เมื่อเราเปิดไฟแล้ว สังเกตเห็นว่าแสงสว่างในหลอดไฟนั้นมีอาการสั่นหรือกระพริบถี่ ๆ ติดกันตลอดเวลา นั่นเริ่มเป็นสัญญาณของอาการหลอดไฟเริ่มเสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว โดยอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากบัลลาสต์เสีย วิธีการแก้ไข สามารถทำได้ดังนี้ ถอดสตาร์ทเตอร์ออกขณะที่ยังเปิดใช้งานหลอดไฟอยู่ ก็จะทำให้ไฟหยุดกระพริบได้ แต่ถ้าหากถอดออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่อีกรอบแล้วยังไม่หยุดกระพริบ ให้เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ใหม่ หรือ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในต่ำหรือไม่พอ ทำให้เวลาเกิดเหตุการณ์ไฟตกขึ้นมา ก็จะทำให้แสงสว่างในหลอดไฟของเราเกิดการกระพริบ โดยเราสามารถแก้ไขได้โดยการการหาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ใหม่

  1. หลอดไฟมีเสียงหึ่ง ๆ ในเวลาใช้งาน

เมื่อเราเปิดไฟไปสักพักแล้ว ได้ยินเสียงหึ่ง ๆ ดังออกมาจากหลอดไฟตลอดเวลา นั่นเป็นสัญญาณของอาการหลอดไฟเสีย โดยอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราไม่ได้มีการใช้งานหลอดไฟเป็นระยะเวลานาน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง อาการเหล่านี้จะหายไป แต่ถ้าหากยังไม่หาย ให้แก้ไขโดยการเปลี่ยนบัลลาสต์ใหม่ เนื่องจากเสียงหึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากการที่แกนเหล็กของบัลลาสต์นั้นหลวมนั่นเอง

  1. หลอดไฟใช้เวลาในการติดไฟนาน

เมื่อเราเปิดไฟแล้ว รู้สึกว่ากว่าแสงสว่างของหลอดไฟจะติดมันนานมาก ๆ นั่นคือ สัญญาณของอาการหลอดไฟเริ่มมีปัญหาอีกเช่นกัน โดยอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากสตาร์ทเตอร์เสื่อม สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์ใหม่ และอาจเกิดได้จากการที่หลอดไฟของเรามีการเสื่อมสภาพด้วยตัวของมันเอง โดยเราสามารถสังเกตได้ว่า ขั้วหลอดไฟนั้นมีสีดำหรือไม่ หากดำแล้วควรจะเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ อีกทั้งยังเกิดได้จากแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านต่ำ สามารถแก้ไขได้โดยการหาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ให้มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ใหม่

  1. ขั้วหลอดไฟดำเร็วผิดปกติ

หากเราสังเกตเห็นว่าขั้วหลอดไฟของเรามีสีดำเกิดขึ้น แถมยังดูดำเร็วกว่าปกติ นั่นเป็นสัญญาณของอาการหลอดไฟเริ่มมีปัญหา โดยเกิดจากการที่เราใช้งานหลอดไฟไปในระยะเวลาหนึ่ง แล้วหลอดไฟของเรากำลังจะหมดอายุการใช้งานนั่นเอง แต่ในกรณีที่ขั้วหลอดไฟมีสีดำ ตั้งแต่ยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน นั่นอาจเกิดจากการลัดวงจรของบัลลาสต์ ให้เราทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนบัลลาสต์ใหม่ และสาเหตุของการที่ขั้วของหลอดไฟดำเร็วผิดปกติ นั่นอาจเกิดได้จากตัวบัลลาสต์ที่ใช้ในการจ่ายกระแสไฟนั้นมีปัญหา ให้เราทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนบัลลาสต์ใหม่

ผู้เขียน :  ศิรดา จิรานันท์สกุล

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ