ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า

ตัวนำ (Conductor) คือ สสาร หรือวัสดุบางชนิดที่ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ดี หรือเป็นวัตถุที่มีความต้านทานต่ำ ได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม ทอง และเงิน ถือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด แต่ปัจจุบันถ้าเป็นสายไฟทั่วไป มักนิยมใช้ทองแดงเป็นหลัก เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าเงิน ส่วนทองและแพลทินัม ถึงแม้จะมีราคาสูง แต่ก็มักมีการนำมาใช้งานที่ต้องการป้องกันในเรื่องของสนิมหรือการออกไซด์ ตัวนำไฟฟ้าที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เพราะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำ แต่ถ้านำวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดี หรือมีความต้านทานไฟฟ้ามาก ไฟฟ้าก็จะเกิดการไหลผ่านในวงจรน้อยลง จึงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำงานได้ไม่ดีหรืออาจไม่ทำงาน เช่น ทำให้หลอดไฟมีความสว่างน้อยลง หรือการทำงานของมอเตอร์หมุนช้าลง เป็นต้นแต่ในบางกรณีก็ต้องการใช้วัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เช่น ขดลวดความร้อน เพื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า และแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน หรือเพื่อลดกระแสไฟฟ้าภายในวงจร

ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) คือ สสาร หรือวัสดุบางชนิดที่ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ ซึ่งจะตรงข้ามกับตัวนำ เช่น สายไฟ ด้ามจับ ถุงมือ รองเท้า หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันไฟดูด เช่น ไม้แห้ง ยาง กระเบื้อง แก้ว ผ้า กระดาษ พลาสติก เป็นต้น โดยฉนวนไฟฟ้าจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ซึ่งสายไฟส่วนใหญ่จะถูกหุ้มด้วยฉนวนกันไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการสัมผัสกับร่างกายจะเป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ไขควง เตารีด ส่วนที่เป็นมือจับจะเป็นฉนวนไฟฟ้าจำพวกพลาสติก

ผู้เขียน : หฤทธิ์ ล้อทองพานิชย์

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ