ภัยร้ายใกล้ตัวจากหม้อแปลงไฟฟ้า

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า และข่าวการร้องเรียนจากความเดือดร้อนของชาวบ้านมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆจากการทร่ได้รับผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า แม้หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการการผลิตไฟฟ้าแก่มนุษย์เรา แต่ก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เท่าไหร่นัก 

หม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะมีทั้งแบบวางบนพื้น วางบนเสา หรือวางบนนั่งร้าน แบบที่พบเห็นกันได้บ่อยตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบแขวนที่เสาตามระยะที่ปลอดภัย

ส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของหม้อแปลงนั้นจะอยู่ใน ตัวถังป้องกันสนามแม่เหล็กซึ่งทำหน้าที่ป้องกันในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

อันตรายที่ควรระวังคือ ไฟฟ้าแรงสูง หากมีไฟฟ้ารั่วออกมาในช่วงที่ฝนตกหรือพายุเข้า อาจเกิดฟ้าผ่าลงสายไฟฟ้าแรงสูงและทำให้แรงดันไฟฟ้าวิ่งมาถึงหม้อแปลง ซึ่งเป็นอาจจะทำให้เกิดประกายไฟ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ แม้ว่าในตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า คือล่อฟ้าแรงสูง และล่อฟ้าแรงต่ำ แต่ก็ควรระวังไว้เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้หากมีไฟฟ้าที่รั่วออกมานั้นทำให้ไฟดูดอาจอันตรายถึงชีวิต ในกรณีหม้อแปลงระเบิดนั้น มีสาเหตุมาจากความขัดข้องในระบบหล่อเย็น หรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอัตราการเกิดขึ้นมีไม่มากแต่หากเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ภัยเงียบต่อมาที่มีงานวิจัยออกมาบ้างคือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากหม้อแปลงหากเราอยู่ใกล้ๆ กับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็นเวลานานๆ อาจจะทำให้เกิดโรคอย่างมะเร็ง หรืออาจทำให้เป็นหมันได้ แม้จะยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันอย่างแน่ชัดแต่ก็เป็นโรคที่คนนั้นหวาดกลัวกันมากที่สุด

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นภัยที่(ไม่)เงียบจากหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือ เสียงทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะเสียงของการทำงานนั้นจะมีเสียงที่ดังและน่ารำคาญอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

ความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า :  การเสื่อมสภาพของฉนวน การใช้ไฟฟ้าเกินขนาด มีสัตว์เข้าไปทำรัง ขับรถชน หม้อแปลงไม่ได้มาตราฐาน การขโมยสายไฟ 

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ