หม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีต้องขึ้นอยู่กับ 3 สิ่งนี้

1.  โครงสร้างและองค์ประกอบ

การออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบที่ได้มาตราฐานนั้นส่งผลต่อความทนทานของหม้อแปลงไฟฟ้าและการใช้งาน เนื่องจากมีกระทบระบบพลังงาน เช่นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ รวมถึงความเสี่ยงในการลัดวงจร หากหม้อแปลงที่พันทองแดงในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมนั้นสูญเสียพลังงานมากและมีเสียงรบกวน แต่ถ้าหากพันในรูปแบบทรงกลมหรือทรงกระบอกนั้นจะมีเสียงรบกวนน้อยกว่า

2. วัสดุอุปกรณ์

การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า และยังสามารถลดความสูญเสียได้อีกด้วย การเลือกวัสดุนั้นส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งาน  ความต้านทาน ขนาดความหนา ศักยภาพความเหนี่ยวนำต่าง ๆ อย่างมาก  โดยวัสดุที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่ แกนเหล็ก ขดลวดทองแดง น้ำมันหม้อแปลง และ ตัวถังหม้อแปลง

  • แกนเหล็ก 

แกนเหล็กของหม้อแปลงจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากเหล็กซิลิคอนบางๆ และเคลือบด้วยฉนวน วางเรียงซ้อนกัน  ยิ่งแกนเหล็กมีขนาดใหญ่ ทำให้มีพื้นที่หน้าตัดเยอะ ทำให้เกิดการไหลของเส้นแรงแม่เหล็กดี และลดการสูญเสียได้ดี ทำให้เกิดความร้อนน้อย 

  • ขดลวดตัวนำ

ขดลวดตัวนำของหม้อแปลงที่สำคัญคือ ขดลวดทองแดง  เป็นวัสดุที่ทำจากทองแดงและทำหน้าที่เป็นตัวนำ  มีลักษณะทั้งกลมและแบน ซึ่งมีน้ำยาเคลือบและกระดาษหุ้มเป็นฉนวน  ลวดเส้นโตจะมีความสามารถในการจ่ายกระแสได้ดีกว่าลวดเส้นเล็ก จะมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ(Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้า และขดลวดทุติยภูมิ(Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า

  •  น้ำมันหม้อแปลง 

น้ำมันหม้อแปลงทำหน้าที่เป็น ฉนวนและระบายความร้อนของขดลวด เป็นวัสดุที่ทำมาจากน้ำมันแร่ผสม และรักษาแกนเหล็กหรือโลหะอื่นๆภายในตัวหม้อแปลงไม่ให้เกิดสนิม น้ำมันคุณภาพสูง จะระบายความร้อนได้ดี และเสื่อมสภาพช้า 

  • ตัวถังหม้อแปลง 

ตัวถังหม้อแปลง (Body หรือ Tank) จะประกอบไปด้วยคอยล์ทองแดงและเหล็กซิลิคอน เป็นโลหะเชื่อมขึ้นรูป สำหรับบรรจุใส่ใส้หม้อแปลง จะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบ เช่นแบบลอนลูกฟูก ตัวถังที่ใหญ่นั้นทำให้เกิดการระบายความร้อนได้ดี

3. ผู้มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญ

เรื่องของไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เพียงแต่การผลิตเท่านั้นยังต้องรวมถึงการติดตั้ง คุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการพันสายต่างๆ การตรวจหาจุดบกพร่อง โครงสร้างทุกอย่างในหม้อแปลงล้วนมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้า

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ