ระยะเท่าไหร่ ? ถึงจะปลอดภัยจากไฟฟ้าแรงสูง!! 

ไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างสายไฟสูงเกินกว่า 1,000V ขึ้นไป ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ในระยะไกล เช่นพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดและการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าต่ำ เมื่อเทียบกับกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำกว่า สายไฟฟ้าแรงสูงมีระยะอันตรายที่ไฟฟ้าแรงสูงจะสามารถกระโดข้ามได้ จึงจำเป็นจะต้องมีการยึดสายไฟฟ้าด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงจึงมีการกำหนดมาตราฐานระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายไฟฟ้าแรงสูงไว้ดังนี้

ระยะห่างระหว่างสายกับ อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/ป้ายโฆษณา

ระยะห่างระหว่างสายกับ ผู้ปฏิบัติงาน/เครื่องมือกล

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ