หม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? 

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับไฟฟ้าที่ทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กันอยู่ทุกวัน นั้นมีโครงสร้างเป็นอย่างไร ทำมาจากอะไร อะไรเป็นส่วนประกอบ ? หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่ง โดยวิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนได้แก่ แกนเหล็ก ขดลวดตัวนำและฉนวน

  • แกนเหล็ก

แกนเหล็กของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เคลือบด้วยฉนวน หรือเรียกกันว่า แผ่นลามิเนต โดยนำมาอัดซ้อนกันให้เป็นรูปแกนของหม้อแปลง เพื่อเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก แกนเหล็กที่นิยมใช้กันจะเป็นเหล็กอ่อน เพราะซึมซับได้สูงเนื่องจากมีส่วนผสมของสารซิลิกอน

  • ขดลวดตัวนำ

ขดลวดตัวนำของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน โดยทั่วไป หม้อแปลงจะมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ(Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้า และขดลวดทุติยภูมิ(Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า

  • ฉนวน

ฉนวนของหม้อแปลงจะมีไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับส่วนที่เป็นแกนเหล็ก และป้องกันไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผัสกัน (Short turn) ฉนวนที่มีคุณภาพดีต้องเป็นฉนวนที่ทนความร้อนได้สูง ฉนวนที่ได้คุณภาพที่นิยมใช้กันจะเป็นฉนวนที่เคลือบด้วย ไวนิเฟลกซ์

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ