ระบบไฟฟ้า 3 เฟส เหมาะกับใคร ?

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หรือระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ( 3 – phase ) เป็นระบบไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย โดยมีสายเส้นไฟหรือสายไลน์ เป็นสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ตลอดเวลาจำนวน 3 เส้น และสายที่เดินไว้เฉยๆไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลหรือเรียกว่าสายนิวทรอล 1 เส้น จึงมีสายรวม 4 เส้นสามารถต่อใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส ได้ โดยการต่อจากเฟสใดเฟสหนึ่งและสายนิวทรอลอีกเส้นหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสเส้นใดเส้นหนึ่งกับสายนิวทรอลมีค่า 220 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสด้วยกันมีค่า 380 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส มีข้อดีคือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3 เท่า จึงเหมาะสมกับครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ หรือการใช้ไฟฟ้าเพื่อระบบทำความเย็นและระบบแสงสว่างซึ่งต้องใช้กำลังไฟแรงดันสูง เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ เช่น ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่มีกำลังวัตต์สูงเปิดใช้งานพร้อมๆ กัน หรือบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ Home Office  แต่ไฟฟ้าระบบนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยตรง 

แม้ว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านได้ แต่สามารถที่จะนำมาใช้ภายในบ้านได้ แม้ไม่ได้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเดียวทั้งหมดโดยตรง โดยจะแบ่งไฟฟ้า 3 เฟส แบ่งออกเป็น ระบบไฟฟ้า 1 เฟส จำนวน 3 ชุด แล้วกระจายไปตามจุดต่างๆที่อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้ง เป็นการกระจายจุดของการใช้งานทำให้ไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่ถูกใช้งานมาก การทำในลักษณะนี้ถือเป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าได้ เพราะการคิดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ – ชั่วโมงจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้า กล่าวคือยิ่งมีการใช้ไฟฟ้ามากก็จะยิ่งเสียค่าไฟฟ้าในอัตรา ที่สูงขึ้น ฉะนั้นการกระจาย การใช้ไฟฟ้าออกเป็น 3 ส่วนจากระบบไฟฟ้าที่นำเข้า 3 เฟสดังกล่าว จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนหรือแต่ละเฟสน้อยลง จึงไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง  

การใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงกว่า ทั้งเรื่องของค่าติดตั้งและค่าประกันการใช้ไฟฟ้า แต่คุ้มค่า กับในระยะยาวเพราะช่วยประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าได้ หากใช้งานกับบ้านหรืออาคารที่มีขนาดใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณมากจึงเหมาะสมกับการใช้งาน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส หากเป็นบ้านหรืออาคารที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟสเดียวก็เพียงพอเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลในระบบไฟฟ้า

ผู้เขียน : นาถชนก สารโภค

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ