aircondition

เครื่องปรับอากาศ

ว่ากันเรื่อง BTU กำลังทำความเย็นของแอร์โดยคร่าวๆ
แอร์ ..เปนเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน ใช้สำหรับปรับอากาศ ..ปกติแล้วแอร์จะมีทั้งที่ ปรับอากาศในลักษณะทำความเย็น และ แบบที่ทำความร้อนได้ด้วย (heater) ..วันนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องการทำความเย็นของแอร์ในแง่ของกำลังงาน

ปกติขนาดของแอร์ จะนับกันที่ btu หรือ กำลังงานความสามารถในการทำความเย็นของแอร์ ต่อหน่วยพื้นที่ ..ยิ่งbtu สูง ความสามารถในการทำให้ห้องเยนได้ไว และ ครอบคลุมห้องที่มีความกว้างได้กว้างคับ.. 1btu จะประมาณ 1000 จูลเศษ ซึ่ง1จูล มันคือพลังงานที่ทำให้น้ำเปลี่ยนแปลงไปได้ 1C โดยปริมาตร 1cc

เอาเปนว่า 12000btu หรือ 1ton ความเย็น จะมีความหมายกว้างๆ ว่าเปนความสามารถในการทำให้อุณณหภูมิลดลงใน 1ชม. ..ซึ่งจะสามารถเทียบเปนขนาดกำลังไฟฟ้าได้ที่ 1000w 1250VA หรือราวๆ 5แอมป์ กระแสไฟฟ้า..

ห้องหนึ่งๆ ปกติ ความสูงของหนึ่งชั้นจะ เท่ากับ 3เมตร สำหรับ พื้นที่ 1ตร.ม. ของห้องหรือทุกๆ 3ลบ.ม. ต้องการความสามารถทำความเยนที่ 700btu หรือราวๆ 250btu/ลบ.ม. ดังนั้นเราสามารถประมาณขนาดเครื่องปรับอากาศได้จาก การหาขนาดพื้นที่ คูณด้วย 700 จะได้ขนาดของเครื่องปรับอากาศครั้ง.. แต่.. ก็ไม่เสมอไปสำหรับ ห้องที่ มีสภาพแวดล้อมที่ร้อนกว่าห้องปกติ เช่น ห้องที่โดนแสงแดดโดยตรง ห้องที่มีเครื่องทำความร้อน เครืองต้มน้ำต่างๆ หรือ มีคนอยู่ในห้อง หรือ ใช้งานห้องหลายๆ คน ก็จะมีผลต่อ ความสามารถในการทำความเยนของเครื่องปรับอากาศ

เท่านี้เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวทางในการเลือก เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องที่ต้องการใช้งาน หรือ ใช้ในการออกแบบ ประมาณโหลด แล้วนะครับ

ผู้เขียนบทความ : ศิริวัฏ หงษ์ไทย

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟฟ้าที่ดีที่สุดใน กทม.
เนื่องจาก เราทำงานมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีการรับประกันงาน