Circuit breaker

เซอร์กิตเบรคเกอร์

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการทำงานของเซอร์กิตเบรคเกอร์คร่าวๆ นะครับ

เซอร์กิตเบรคเกอร์ คืออะไร ..มันก็คืออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการคุมสายไฟ หรือ ป้องกันสายไฟ จากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร หรือ การใช้งานเกินพิกัดสายจนสายไหม้.. การทำงานของ เซอร์กิตเบรคเกอร์ (ลูกเซอร์กิต) จะมีการทำงานอยู่ 2แบบ คือ
1 หากใช้งานไฟฟ้า โหลด เกินพิกัดของเบรกเกอร์ ลูกเซอร์กิต ก็จะตัด เพื่อป้องกันสายไฟไม่ให้ไหม้ ลัดวงจร
2 หากสายขาด บาด ชำรุด ..ลูกเซอร์กิต ก็จะตัด เพื่อป้องกันการลัดวงจร ป้องกันไฟไหม้

ในกรณี ข้อ 1 ลูกเซอร์กิต จะมีขดลวดไฟฟ้าพันแกนโลหะ เปนขดลวดเหนี่ยวนำ หรือ เรียกว่าคอยน์.. เมื่อมี การลัดวงจร จะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในสายที่ผ่านแกนนี้ แล้วเหนี่ยวนำคอยน์ให้เกิดเปนสภาพแม่เหล็กชั่วคราว ดึงกลไก ทำให้ก้านเบรกเกอร์ดีด

ในกรณี ข้อ 2 ลูกเซอร์กิต จะมีโลหะไบเมนทัล หรือ แผ่นโลหะ 2ชนิดประกบแน่นเปนชิ้นเดียว เปนตัวผ่านกระแสหลัก ..เมื่อมีกระแสผ่าน จะเกิดความร้อนขึ้น ทำให้แผ่นโลหะไบเมนทัลเกิดการขยายตัว แต่เนื่องด้วยไบเมนทัลเปนโลหะ 2ชนิดที่แตกต่างกัน สภาพนำไฟฟ้าก็ต่างกัน.. ทำให้การขยายตัวมันไม่เท่ากัน ฝั่งที่ขยายตัวได้ดีกว่า ก็ย่อมมีแรงดึงงอ ที่มากกว่า ทำให้ แผ่นโลหะไบเมนทัลโค้งงอตามการออกแบบ กระทั่ง งอจนไปดันก้านกลไก ทำให้เบกเกอร์ทริป ..ซึ่งเมื่อปล่อยไว้สักพัก ก็ สามารถออนเบรกเกอร์ได้ตามปกติ

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ