ไฟดับเพราะอะไรได้บ้างมาดูกัน

1.สาเหตุจากสัตว์ มีสัตว์อยู่หลายชนิด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องทำงาน ทำให้ไฟดับ

2.สาเหตุจากสภาพแวดล้อม  มีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง อาทิเช่น ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมากเมื่อกิ่งไม้ยื่นไปแตะสายไฟฟ้า หรือเวลาที่มี่พายุเข้าแล้วกิ่งไม้โยกไปแตะสายไฟฟ้า เพราะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินชั่วคราว และเกิดไฟฟ้าดับชั่วครู่หรือไฟกะพริบ

3.สาเหตุจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ทำให้ฟิวส์หรืออุปกรณ์ป้องกันบางอย่างทำงาน หรือชำรุด

4.สาเหตุจากการกระทำของคน ปัญหาไฟดับซึ่งส่วนมากเกิดขึ้น เพราะความประมาท หรือความไม่รู้ ไม่เข้าใจในความสำคัญของระบบส่งไฟฟ้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในการร่วมกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากไฟดับได้อีกทางหนึ่งด้วยความประมาท ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ เช่น  การขับรถโดยประมาทจนเป็นสาเหตุให้เสาไฟฟ้าล้ม การใช้เครื่องจักรกลใกล้สายส่งไฟฟ้าอย่างขาดความระมัดระวัง การตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า การเผาไร่ใต้สายส่งไฟฟ้า การยิงนกที่เกาะบนสายไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จึงเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดับ

5.สาเหตุจากความขัดข้องของระบบผลิต และ ส่งกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง เช่น การขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า การขัดข้องหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *