Tachometer คืออะไร?

Tachometer เป็นเครื่องมือวัดที่สร้างมาเพื่อใช้วัดอัตราความเร็วในการหมุนรอบของเครื่องจักรหรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรหรือวัตถุนั้น ๆ

อ่านต่อ →

เครื่องวัดความเร็ว Tachometer

            เครื่องว…

อ่านต่อ →