Pressure Transducer คืออะไร?

Pressure Transducer เป็นทรานสดิวเซอร์ชนิดพาสซีฟ ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรม

อ่านต่อ →