ไฟฟ้าสถิต Static Electricity

ไฟฟ้าสถิต ( Static electricity ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ

อ่านต่อ →

ในร่างกายมีไฟฟ้าสถิต ได้อย่างไร

สสารทุกชนิดที่อยู่บน…

อ่านต่อ →