ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นกับร่างกายครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

ไม่เพียงแค่อากาศแห้งในช่วงฤดูหนาวที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวันก็มีโอกาสถูกช๊อตเบาๆ ได้จากการจับต้องกับสิ่งของต่าง ๆ หรือสัมผัสกับแขนของคนที่เลือกซื้อเสื้อผ้าในกองผ้าลดราคาโดยบังเอิญ หากคุณสงสัยว่า คุณกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าได้อย่างไร

อ่านต่อ →

ไฟฟ้าสถิต Static Electricity

ไฟฟ้าสถิต ( Static electricity ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ

อ่านต่อ →

ในร่างกายมีไฟฟ้าสถิต ได้อย่างไร

สสารทุกชนิดที่อยู่บน…

อ่านต่อ →