เทปพันสายไฟ มีกี่ชนิด?

เทปพันสายไฟ ที่นิยมใช้กันจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ 1. เทปพันสายไฟไวนิล 2. เทปพันสายไฟเมสติก 3. เทปพันสายไฟชนิดยางละลาย

อ่านต่อ →