การกระจายไฟฟ้า (ระบบกระจาย, สถานีไฟฟ้า)

การกระจายไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นไปถึงผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีสององค์ประกอบหลักในการกระจายไฟฟ้า

อ่านต่อ →

สถานีไฟฟ้า คืออะไร?

สถานีไฟฟ้า (Substation) เป็นสถานีที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ และมีหน้าที่ควบคุมและป้องกันระบบการส่ง – จ่ายกระแสไฟฟ้า

อ่านต่อ →