สวิตช์ไฟประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? พร้อมวิธีการติดตั้งสวิตช์ไฟ

สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด – ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า

อ่านต่อ →