ไฟฉุกเฉินรถยนต์ คืออะไร?

ไฟฉุกเฉิน เป็นปุ่มภายในรถยนต์ ที่ใช้ในการแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

อ่านต่อ →