มาตรฐาน IP คืออะไร?

มาตรฐาน IP หรือชื่อเต็ม ๆ ของมันก็คือ International Protection Standard โดยมันเป็นมาตรฐานในการป้องกันน้ำและฝุ่นของเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

อ่านต่อ →