องค์ประกอบของฟิวส์ มีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้ว วัสดุที่นำมาใช้ในการทำฟิวส์ จะต้องเป็นวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ แต่มีการนำไฟฟ้าที่สูง เสื่อมสภาพจากสารออกซิเดชันได้น้อยที่สุด และราคาไม่แพง อย่างเช่น ดีบุก ตะกั่ว เงิน ทองแดง และสังกะสี

อ่านต่อ →

“ฟิวส์” มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

องค์ประกอบของฟิวส์ ประกอบไปด้วยโลหะผสมอย่างบิสมัท และวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำอย่างตะกั่วและดีบุก รวมไปถึงวัสดุที่มีการนำไฟฟ้าสูงอย่างเงินและทองแดง

อ่านต่อ →