พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร ?

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นพลังงานที่ได้รับการผลิตจากรังสีของดวงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบพลังงานแสง และความร้อน โดยพลังงานทั้งสองแบบนี้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งในการผลิตไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

อ่านต่อ →

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ให้คุณเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและขายไฟคืนรัฐได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ

ข้อมูลทั่วไป ข้อควรรู้ และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ →

ติดโซล่าเซลล์ อยากขายไฟคืน ทำยังไง?

แนะนำเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนที่ติดตั้งแผง Solar cell และเรื่องการผลิตไฟฟ้าเกินจากแผง Solar cell เพื่อต้องการขายคืนให้กับการไฟฟ้า

อ่านต่อ →