ท่อหด คืออะไร?

ท่อหด เป็นท่อที่ใช้สำหรับเป็นปลอกฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า หรือ ส่วนที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมันทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

อ่านต่อ →