กระแสไฟฟ้าที่เหมาะกับการติดตั้งรั้วไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่เหมาะกับการติดตั้งรั้วไฟฟ้านั้น จริง ๆ ควรเป็นกระแสตรง ซึ่งแรงการดูดหรือการดึงมันต่างกับกระแสสลับ ความไม่รู้ของคนเกิดขึ้นได้เสมอ ที่สำคัญอย่าพยายามติดตั้งเอง

อ่านต่อ →