โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ให้คุณเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและขายไฟคืนรัฐได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ

ข้อมูลทั่วไป ข้อควรรู้ และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ →

ติดโซล่าเซลล์ อยากขายไฟคืน ทำยังไง?

แนะนำเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนที่ติดตั้งแผง Solar cell และเรื่องการผลิตไฟฟ้าเกินจากแผง Solar cell เพื่อต้องการขายคืนให้กับการไฟฟ้า

อ่านต่อ →