พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า คืออะไร ?

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเป็นสองความหมายที่แตกต่างกัน

อ่านต่อ →

กำลังไฟฟ้าคืออะไร ? คำนวณอย่างไร ?

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) คือ พลังงานของไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเวลา 1 นาที ที่มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) หรือจูล (J) ต่อวินาที หากจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ เลยก็คือ กำลังไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรามีการใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใดในแต่ละวินาที

อ่านต่อ →