การกระจายไฟฟ้า (ระบบกระจาย, สถานีไฟฟ้า)

การกระจายไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นไปถึงผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีสององค์ประกอบหลักในการกระจายไฟฟ้า

อ่านต่อ →