กล่องพักสายไฟ คือ ?

กล่องพักสายไฟ (Junction Box) เป็นอุปกรณ์ต่อสายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับต่อเชื่อม แยกวงจรไฟฟ้า หรือทำเป็นจุดพักวงจรไฟฟ้า เพื่อที่จะใช้แยกวงจรเป็นส่วนๆ และทำให้ง่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงวงจรได้ในภายหลัง

อ่านต่อ →

กล่องพักสายไฟ คืออะไร?

กล่องพักสายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่มีจุดต่อสายไฟหรือทางแยกที่อนุญาตให้เดินสายในบ้าน หรืออาคารสาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

อ่านต่อ →

การใช้งานกล่องแยกสายไฟ

กล่องแยกสายไฟ ง่ายต่อการปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าในภายหลัง สามารถติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor หรือกับเครื่องจักร

อ่านต่อ →