แบบไหนคือหลอดไฟเสียกันนะ?

วิธีการสังเกตว่า หลอดไฟภายในบ้านของเราเสียนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้ 1. แสงในหลอดไฟมีการกระพริบตลอดเวลา 2. หลอดไฟมีเสียงหึ่ง ๆ 3. ใช้เวลาในการติดไฟนาน 4. ขั้วหลอดไฟดำ

อ่านต่อ →

หลักการทำงานของสายดิน

สายดินจะทำงานได้โดยสมบูรณ์ เมื่อปลายสายด้านหนึ่งของสายดินต้องมีการต่อลงดินด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับพื้นผิว

อ่านต่อ →

ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าแรงดันสูงชั่วขณะ

เคยไหมที่ตอนฝนตกบางค…

อ่านต่อ →