เทคโนโลยี แบตเตอรี่รถยนต์ ทำงานอย่างไร

หลักการทำงาน

ภายในแบตเตอรี่รถยนต์มีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกและตะกั่ว มีแรงดันทางไฟฟ้าประมาณ 2 โวลต์ต่อ 1 เซลล์ ซึ่งถูกประจุในภาชนะเก็บประจุไฟฟ้า เพื่อเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้าให้ไหลจากขั้วบวกและขั้วลบผ่านไปยังจุดหมายปลายทางให้เกิดขึ้นในลักษณะซ้ำเรื่อยๆ ระหว่างการรับและปล่อยประจุไฟฟ้า โดยการเกิดปฏิกิริยาและเปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟต และแปลงกลับเป็นกรดซัลฟิวริกและตะกั่ว ทั้งนี้สามารถแบ่งลักษณะการทำงานเป็น 2 ลักษณะย่อย ได้แก่ 1.การปล่อยกระแสไฟฟ้าน้อยในระยะเวลาสั้นและปริมาณของกระแสไฟฟ้ามาก เหมาะสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ และ 2.การปล่อยกระแสไฟฟ้ามากในระยะเวลานานและปริมาณของกระแสไฟฟ้าน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องเสียงหรือวิทยุภายในรถยนต์ และยังพบการใช้งานในระบบสำรองไฟ ระบบโทรคมนาคม และการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟ รถไฟฟ้า

ส่วนประกอบภายใน

  1. แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ
  2. แผ่นกั้น มีหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างแผ่นธาตุบวกและธาตุลบ
  3. น้ำกรดกำมะถัน สารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าระหว่างแผ่นธาตุบวกและธาตุลบ

ประเภท

  1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ สามารถผลิตประจุไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่ แต่ไม่สามารถเติมประจุไฟฟ้าได้เมื่อใช้งานหมด โดยมีส่วนประกอบของคาร์บอน สังกะสี และแมงกานีสไดออกไซด์ ทั้งนี้สามารถพบการใช้งานในถ่ายไฟฉาย หรือถ่านไบออส
  2. แบตเตอรี่ทุติยภูมิ สามารถผลิตประจุไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่ และสามารถเติมประจุไฟฟ้าได้เมื่อใช้งานหมด โดยมีส่วนประกอบของนิกเกิลและแคดเมียม ทั้งนี้สามารถพบการใช้งานในแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานไฟส่องสว่างด้านหน้า
  3. แบตเตอรี่ VRLA สามารถปรับแรงดันภายใน และช่วยลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของก๊าซภายใน ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อออกสู่ภายนอกของแบตเตอรี่ โดยการติดตั้งแผ่นกระจกดูดซับ(AGM) ไว้ภายใน

วิวัฒนาการ

  1. Conventional (ยุคเริ่มแรก) ประกอบด้วยโครงแผ่นโลหะผสม ตะกั่ว ดีบุก และแร่พลวง แผ่นธาตุมีความหนาและน้ำหนักมาก แบตเตอรี่เกิดความร้อนได้ง่ายและสูญเสียไอน้ำกรดได้มาก
  2. Low Maintenance (การบำรุงรักษาน้อย) ลดการใช้แร่พลวงและเลือกใช้งานแผ่นธาตุ Low Antimony Grid แบตเตอรี่เกิดความร้อนและสูญเสียไอน้ำกรดได้น้อยลง อีกทั้งช่วยยืดระยะเวลาในการเติมน้ำกลั่น
  3. Hybrid ลดการใช้แร่พลวง เลือกใช้งานแผ่นธาตุบวก  Low Antimony และแผ่นธาตุลบ Lead Calcium Alloy แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้นานขึ้น เกิดความร้อนและสูญเสียไอน้ำกรดได้น้อยลง
  4. Seal Maintenance Free Battery (SMF) คือ การออกแบบฝาครอบปิดสนิท เลือกใช้งานแผ่นธาตุอัดรีด และประกอบด้วยแคลเซีม ดีบุก แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้นานขึ้น เกิดความร้อนและสูญเสียไอน้ำกรดน้อยมาก

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ผู้เขียน เกตน์สิรี รัตนแก้วมณี

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น