โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ให้คุณเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและขายไฟคืนรัฐได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ

ข้อมูลทั่วไป

เริ่มต้นในปี2562โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถขายพลังงานที่เหลือจากการใช้งาน ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งให้การไฟฟ้านครหลวงประมาณ 15 กิโลวัตต์ หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 35 กิโลวัตต์ ในราคาต่อหน่วยประมาณ 2.2 บาท ในระยะเวลา 10 ปี

ข้อควรรู้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องใช้เงินลงทุนในการติดตั้งแผง Solar cell และมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 8-10 ปี
 2. สังเกตประเภทการใช้ไฟฟ้า ต้องเป็นประเภทที่ 1 คือ ประเภทบ้านพักอาศัย
 3. พิจารณาพื้นที่ของหลังคาเพื่อติดตั้ง Solar cell เช่น พื้นที่ 22 ตารางเมตร สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ หรือพื้นที่ 44 ตารางเมตร สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ เป็นต้น
 4. พิจารณาทิศทางการรับแสงอาทิตย์ (ทิศใต้หรือทิศตะวันตก) และความแข็งแรงของหลังคาในการรองรับน้ำหนักแผง Solar cell
 5. สังเกตพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ เช่น ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงกลางวัน , ค่าใช้ไฟฟ้าต่อเดือน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการติดตั้งแผง Solar cell ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานหรือมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
 6. ต้องมีการติดตั้ง Power Sensor เพื่อติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าจากแผง Solar cell หรือช่วงเวลาใดใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และมีการสรุปจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าหรือจำนวนหน่วยการขายไฟฟ้า
 7. ควรเลือกใช้งานแผง Solar cell ประเภท Tier 1 และอุปกรณ์แปลงไฟ (Inverter) ซึ่งได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และมีอายุการรับประกันประมาณ 20-30 ปี ทั้งนี้สามารถออกแบบแผง Solar cell ให้เหมาะสมกับการใช้งาน (Case by case)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขายพลังงานให้การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ
 3. รอการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล ประมาณ 7-10 วัน
 4. ชำระค่าเชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากบ้านพักอาศัยให้การไฟฟ้า หลังจากประกาศรายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 1 เดือน
 5. การไฟฟ้าตรวจสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ และกำหนดวันเริ่มต้นการใช้งาน

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

เกตน์สิรี รัตนแก้วมณี

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น