จะขอใช้ไฟฟ้าใหม่ได้ยังไง? มาดูกัน!

จะขอใช้ไฟฟ้าใหม่ได้ยังไง? มาดูกัน!

สิ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือไฟฟ้า สำหรับผู้ที่สร้างบ้านใหม่คงกำลังจะหาวิธีในการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร เราได้รวบรวมมาให้ทำตามได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงปริมณฑลเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี จะต้องทำการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ในขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งวิธีการและขั้นตอนจะคล้ายคลึงกัน โดยมีจะมีระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ จนกระทั่งแล้วเสร็จจะมีระยะเวลาในการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 57 วันทำการ

สิ่งที่ผู้ขอติดตั้งจะต้องเตรียมในการขอใช้ไฟฟ้า จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
  • สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาเช่าบ้าน
  • หนังสือมอบอำนาจ ต้องใช้หากกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินเรื่องได้ด้วยตนเอง
  • ผู้รับมอบอำนาจแทนเจ้าบ้านจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจแทนเจ้าบ้าน
  • ใบยินยอมในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีเป็นที่ดินของผู้อื่น ทั้งนี้จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมด้วย

ทั้งนี้ ในการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ผู้ขอติดตั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ ค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้า โดยจะมีการขอเก็บค่าประกันไฟฟ้าอยู่ที่ 300 บาท จากเดิมที่มีการเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ที่ทำการติดตั้ง ซึ่งเงินประกันในส่วนนี้เมื่อผู้ขอติดตั้งมีการใช้ไฟฟ้าจนครบเดือนจนถึงรอบในการเรียกเก็บเงิน ทางการไฟฟ้าจะทำการหักเงินค่าประกันเป็นค่าใช้ไฟฟ้าไปแทนนั่นเอง

HOTLINE-061-417-5732

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ผู้เขียน ขวัญหทัย ลิ้มประเสริฐ

ช่างไฟดอทคอม
ช่างไฟที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น